Mailutskick

Fungerar mailutskick fortfarande?

Naturligtvis finns en stor mättnad när det kommer till e-mailmarknadsföring. Vissa email-klienter filtrerar helt sonika bort mail som kan vara reklammail. Dessutom har konsumenter lärt sig att snabbt avläsa vad som är skräp eller irrelevanta säljkampanjer. Så hur kommer man egentligen igenom med mailutskick nuförtiden?

Hemligheten ligger i två saker. relevans och innehåll. Eller relevant innehåll, om du så vill. Det handlar om att hela tiden skapa relevanta budskap till en relevant målgrupp. Om jag till exempel handlar två par byxor från ett varumärke vid namn Filippa K så finns det förmodligen en relevans om att jag får information och erbjudanden från sagda varumärke. Men däremot om jag (som man) får erbjudanden från bolag vars produkter är för kvinnor, och således helt irrelevanta för mig, skapar det en irritation och ett slitage. Förmodligen öppnar jag inte ens dessa mailutskick då mitt tränade öga kan avgöra att detta inte är något för mig.

Å andra sidan ska man betänka att många bolag gör mycket av sin försäljning och sin marknadsföring genom mailutskick. En sektor som fungerar mycket bra i det avseendet är turismsektorn. Vissa aktörer gör ett bättre jobb och vissa aktörer gör ett sämre jobb men som helhet är turistsektorn duktiga på att konvertera genom mailutskick.

För att återgå till ordet relevant innehåll så skulle jag vilja ta ett konkret exempel från turistsektorn nämligen Nordic Choice Hotels.

De kan tack vare en väl utvecklad kundklubb avgöra vilken typ av kund jag och på vilken lojalitetsnivå jag befinner mig. Därefter anpassar de innehållet i sina utskick baserat på mig, mitt beteende och min lojalitetsnivå. Det handlar om beteendestyrd marknadsföring eller Marketing Automation (länka) samt att de som skapar utskicken lägger mycket tid och kärlek på dem. Resultatet är inte bara att jag öppnar emailutskicken. Jag ser fram emot att få dem och jag konverterar allt som oftast om när ett relevant erbjudande dyker upp.

Så sammanfattningsvis: Ja, emailutskick är ett effektivt sätt att skapa lojalitet hos befintliga kunder och även nå ut till presumtiva kunder. Hemligheten ligger, som alltid, i att skapa relevant innehåll till relevanta målgrupper.

Emailutskick för företag

Sitter du på en stor kunddatabas som du inte bearbetar kontinuerligt? Då är chansen stor att du har hundratusentals kronor i icke-realiserad försäljning framför dina fötter. Emailutskick för företag är ett enkelt och prisvärt sätt att bearbeta en befintlig kunddatabas för att skapa merförsäljning.

Emailutskick för företag är ingen ny uppfinning. Konsumenter har mottagit nyhetsbrev från diverse aktörer i årtionden. Den senaste trenden inom emailutskick är dock att anpassa utskicken mer och mer. Mer fokus på kvalité än kvantitet skulle man kunna hävda och framför allt mer fokus på att dela upp målgruppen i submålgrupper och sedan anpassa emailutskicken allt mer utifrån intressen och beteende.

Väl anpassade emailutskick är ett extremt effektivt sätt att hålla kontakten med sina befintliga kunder men också för att attrahera nya kunder. Insamling av data och ett godkännande från dessa kunder att få kommunicera med dem är ett mycket viktigt steg i ditt bolags tillväxtresa.