SMS-utskick till kund

I dagens komplexa medielandskap handlar det inte bara om att nå ut till din kund. Det handlar framför allt om att nå in till din kund. E-mailmarknadsföring är ofta missriktad och irrelevant för att målgruppen inte är tillräckligt specificerad. Dessutom är e-mail som kommunikationskanal mycket välanvänd och därför också svår att nå ända in till kunden med. Med rätt budskap i rätt kanal till rätt målgrupp så kan du skapa ökad varumärkeslojalitet och köplust medan ett missriktad utskick med fel budskap kan skapa slitage mellan dig och din kund.

Med ett SMS-utskick till kund når du på ett helt annat sätt hela vägen in till din kund. SMS är inte mättat på samma sätt som e-mailutskick och statistik visar på att nittio procent av alla mottagna SMS öppnas inom tre minuter.

Detta tyder på att SMS-utskick är en i allra högsta grad relevant kanal för dig som vill kommunicera digitalt med befintlig kunddatabas.

För att SMS-utskick skall fungera så bra som möjligt så krävs, precis som alltid att vi försöker samla in all relevant data vi kan om vår kund. Desto mer vi vet om vår kund desto mer kan vi anpassa våra sms-utskick för att göra dem så personliga som möjligt. SMS-utskick som känns personliga har en mycket större chans att tränga igenom bruset än ett generellt SMS-utskick. Som tumregel när det gäller digital kommunikation så skall du tänka att desto mer du kan anpassa budskapet desto bättre. Desto smalare målgrupp desto bättre resultat. Ambitionen skall vara att få kunden att känna att SMS-et kommer direkt från din telefon till deras. Då har du skapat rätt känsla.

SMS-utskicken skall heller inte bara handla om merförsäljning utan det är mycket viktigt att fokus är lika stort på att bygga lojalitet hos befintliga kunder.

Försök sätta dig in i dina kunders situation. Vilken tid på dygnet skulle du vilja mottaga ett SMS-utskick och vad skulle du vilja att det står i det? Tänk dig om du är ute efter att köpa en ny lägenhet till exempel. Skulle du vilja ha ett sms gällande ett objekt mitt under en arbetsdag eller hade det varit att föredra att få ett SMS-utskick med info om objektet runt 20.30. Kanske efter barnen har gått och lagt sig och du slappnar av framför tv:n. Förmodligen är du mer mottaglig då?

I och med att ansvaret för kommunikationen är kommunikatörens ansvar så är vår rekommendation att tänka igenom följande punkter innan du gör ett sms-utskick:

1. Målgrupp:
Vem är det som ska ta emot SMS-utskicket. Gör gärna en persona. Hur gammal, social status, arbete, lönenivå, stil, organisationstillhörighet med mera. Desto mer specifik du kan vara i din beskrivning av kundgrupp, desto bättre resultat kommer du att generera

2. Budskap:
Vilket budskap vill du kommunicera och hur kan du göra det på ett så effektivt sätt som möjligt?

3. Kanal
Utvärdera kanalval. Oftast är ett SMS-utskick rätt kanalval så länge kunden har godkänt att du får kommunicera med dem genom SMS. Du kan då dessutom spåra kundens reaktioner och aktioner baserat på SMS-utskicket. Därefter kan du följa upp med en remarketing-kampanj via facebook, instagram eller andra sociala medier.

SMS-utskick för företag

Driver du ett bolag som riktar sig mot slutkonsumenter? I så fall är den mest konverteringsvänliga kommunikationskanalen SMS-utskick. Om du har mobilnummer till din målgrupp så kan du med anpassade SMS-utskick och konverteringsoptimerade landningssidor skapa nya kunder medan du sover eller gör något helt annat.

Hur funkar SMS-utskick för företag?

Om du har dina kunders mobiltelefonnummer så kan du upprätta en kundklubb och en databas som innebär att du kan kommunicera med dina befintliga kunder med en knapptryckning. Det är en enkel process som underlättar för företagsägare runt om i Sverige. Lösningen används till stor del av större organisationer och många e-handlare men börjar nu sprida sig även till mindre bolag som arbetar med B2C. Anledningen till att SMS-utskick har exploderat i popularitet är för att det är en kanal som har en hög öppnings- och svarsfrekvens. Uppskattningsvis nittio procent av alla sms som mottages öppnas inom en mycket kort period. Det är en mycket effektiv kanal att fånga sina kunders uppmärksamhet igenom. SMS-utskick är ett mycket lämpligt sätt att erbjuda merförsäljning eller skapa ökad varumärkeslojalitet. Speciellt om man kan koppla sms:et till en landningssida som är byggd för att mottaga kundens respons på sms:et.

Ett konkret och väldigt effektivt exempel är bilverkstäder som använder SMS-utskick för att erbjuda servicebokning eller glasbyten. För kunden är det mycket enkelt att boka sin tid via sitt sms. Kunden uppfattar detta som en service, inte som ett försök till merförsäljning. För verkstaden är det ett sätt att göra affärer medan mekanikerna ”sover”.

Hur skulle du kunna använda sms-utskick för att skapa tillväxt i ditt företag?