I vår artikelserie om kundresan utforskar vi vikten av att förstå och optimera kundresan för att säkerställa ditt företags framgång. Vi undersöker varför kundresan är nyckeln till lojala kunder och hur företagets tillväxt börjar med en fantastisk kundupplevelse.

Artiklarna ger dig insikt i hur du kan använda dataanalys för att förbättra och anpassa kundupplevelsen, samt hur du skapar en omnikanal kundresa som sträcker sig över alla kanaler och enheter. Vi diskuterar även personifieringens roll i kundresan och hur du kan använda den för att skapa en unik och engagerande kundupplevelse.

Slutligen tar vi upp vikten av att kontinuerligt utvärdera och anpassa din kundresa för att möta föränderliga kundförväntningar och marknadstrender. Genom att följa dessa råd och insikter kan du förbättra kundnöjdhet, öka lojalitet och attrahera fler kunder till ditt företag/varumärke.

  1. 🎢 Kundresan: Varför är den så viktig för ditt företags framgång?
  2. 🔑 Kundresan som nyckeln till lojala kunder: 5 anledningar till varför du bör fokusera på att förstå och optimera din kundresa
  3. 🌱 Företagets tillväxt börjar med en fantastisk kundresa! Upptäck hur du kan skapa en smidig och minnesvärd kundupplevelse för att behålla och attrahera fler kunder
  4. 📊 Dataanalys och kundresan: Så kan du använda insikter från dina kunders beteende för att förbättra och anpassa deras upplevelse med ditt företag
  5. 🌐 Omnichannel kundresor: Hur kan ditt företag skapa en kundupplevelse som sträcker sig över alla kanaler och enheter? Läs mer om fördelarna med en integrerad kundresa
  6. 💡 Personifiering: En nyckelkomponent i kundresan. Läs mer om hur du kan använda personifiering för att skapa en unik och engagerande kundupplevelse
  7. 🔁 Den ständigt föränderliga kundresan: Varför det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa din kundresa för att möta föränderliga kundförväntningar och marknadstrender

Vi är så glada över att kunna berätta om våra fantastiska resultat tillsammans med våra kunder under 2022! Med vår plattform, våra kreativa projektledare och kompetens har vi hjälpt våra kunder att uppnå en genomsnittlig öppningsfrekvens på 45% och en genomsnittlig klickfrekvens på 8%. Det är så kul att se hur vårt arbete har gjort en verklig skillnad för våra kunders marknadsföring och kundkommunikation.

Vi jämförde våra resultat med andra plattformar för automatiska e-postutskick och vi är glada över att rapportera att vi har slagit genomsnittet för e-postmarknadsföring över alla branscher. (Under 2022 var genomsnittliga öppningsfrekvensen för e-postmarknadsföring cirka 21,33%, medan klickfrekvensen var ca 2,62%.)

Våra resultat är alltså betydligt högre än genomsnittet!

Därför lyckas vi!

Vi tror att det är vår anpassade kommunikationsstrategi i enlighet med kundresan som har gjort skillnaden. Vi har jobbat tillsammans med våra kunder för att förstå deras mål och deras målgrupp, och vi har anpassat vår kommunikation för att vara både engagerande och relevant. Vi har också använt avancerade analysverktyg för att optimera våra kampanjer och se till att de ger bästa möjliga resultat.

Vi är stolta över att ha kunnat hjälpa så många företag att nå högre öppnings- och klickfrekvenser, fler konverteringar, fler lojala kunder och högre lönsamhet, och vi ser fram emot att fortsätta hjälpa våra befintliga och nya kunder att nå sina mål på ett engagerande och kreativt sätt under 2023.

Vårt samarbete med Campushallen har pågått sedan början av 2020 och vi har under åren gjort många framgångrika kampanjer tillsammans. Idag väljer vi att lysta en specifik kampanj där dom skickade ut ett erbjudande via SMS till sina kunder.

Resultatet blev imponerande, med en return on investment (ROI) på 2900%.

Det visar hur effektivt SMS kan vara som marknadsföringskanal, speciellt när det gäller att nå ut till en målgrupp och skapa ett snabbt och direkt svar.

SMS är också enkel att spåra och mäta resultatet av, vilket gör det lättare för företag att avgöra om kampanjen var lönsam. Campushallen valde att skicka via SMS eftersom det är en kanal som de flesta människor har tillgång till och regelbundet använder. Detta gjorde det lättare för kunderna att ta del av erbjudandet och genomföra ett köp.

Det är också viktigt att notera att SMS-utskick har hög öppningsgrad och läsbarhet jämfört med andra kanaler, där det är lättare för kunderna att se och läsa erbjudandet, vilket ökar chansen för dem att ta del av det.

Campushallens sms-kampanj visar tydligt hur effektivt SMS kan vara som marknadsföringskanal. Med en ROI på 2900%, visar det på att det är en lönsam investering för företag som vill nå ut till sina kunder och skapa ett snabbt och direkt svar.

Vill du också komma igång med effektiva sms-kampanjer? Kontakta oss.

NG Dialogue booking kalender er et oversiktlig bookingsystem som gjør det lettvint å avtale møter/tjenester for din bedrift. Kalenderen håndterer flere parallelle bookinger for ubegrenset antall NG Dialogue bokningskalender är ett överskådligt bokningssystem som gör det enkelt att arrangera möten/tjänster för ditt företag. Kalendern hanterar flera parallellbokningar för ett obegränsat antal tjänster. Slutkunder får automatisk bekräftelse med möjlighet till ombokning både via sms och mail.

Alle typer tjenester din virksomhet tilbyr kan registreres inn i kalenderen, navn på tjeneste, tidsluke, Alla typer av tjänster ditt företag erbjuder kan registreras i kalendern, tjänstens namn, tidslucka, intern resurs etc. Kalendern själv håller koll på att dubbelbokning inte inträffar. Tjänsten är integrerad med MS Outlook.

Med Net Promoter Score – eller NPS som det ofta förkortas – kan företag enkelt ta reda på vad kunderna egentligen tycker om företaget. Kundnöjdheten är direkt relaterad till hur lojala dina kunder är, vilket i sin tur kommer att påverka försäljning och försäljning.

Vi ska nu titta närmare på vad NPS är, hur poängen mäts och vad du kan använda informationen till.

Vad är NPS (Net Promoter Score)?

NPS eller Net Promoter Score är ett mått på hur lojala ett företags kunder är. Poängsystemet utvecklades på 90-talet av strategen Fred Reichheld, samt företagen Bain & Company och Satemix, som är specialiserade på management- respektive analysmjukvara.

Tillsammans publicerade de NPS-metoden i publikationen "The Ultimate Question". Den ultimata frågan är följande:

"Skulle du rekommendera X till en vän eller kollega?", där X är namnet på ditt företag.

Hur mäter man NPS?

För att mäta NPS måste dina kunder svara på om de vill rekommendera ditt företag till bekanta och det görs genom en enkel undersökning. Den här undersökningen kan mailas till dina kunder.

Kunder anger sitt svar baserat på en skala från 0–10, där 0 är "mycket osannolikt" och 10 är "mycket troligt". Dina kunders nöjdhet och lojalitet kommer då att rankas enligt följande baserat på vad de har svarat på:

NPS kan sedan beräknas genom att ta andelen ambassadörer och subtrahera procentandelen kritiker.

NPS = Ambassadörer (%) - Kritiker (%)

Läs mer: Se varför Bavaria Norway och Viken Fiber rekommenderar vår teknik i arbetet med kommunikation och ökad försäljning

Hur ofta ska företaget mäta Net Promoter Score?

NPS bör mätas med jämna mellanrum, eftersom poängen inte på något sätt är statisk. Kom ihåg att kundernas uppfattning om ditt företag kan förändras över tid. Om du mäter NPS har du poäng för kundnöjdhet där och då.

Om ditt företag lanserar nya produkter, tjänster eller varumärken kan det vara fördelaktigt att göra en undersökning av Net Promoter Score. Det kan också vara aktuellt att mäta NPS efter att en kund har kommunicerat med kundtjänst.

Varför mäta NPS - Net Promoter Score?

Det finns många goda skäl att mäta ditt Net Promoter Score regelbundet. Om du upptäcker att ditt företags Net Promoter Score är dåligt, då har du en möjlighet att göra något åt ​​det. Varför är många kunder missnöjda? Vad kan förbättras?

De flesta konsumenter uppskattar att bli sedda och hörda och kommer att tycka att det är positivt att företaget tar hänsyn till om de är nöjda eller inte.

En annan fördel med NPS eller Net Promoter Score är att värdet är påtagligt och konkret. Man har ett nummer att förhålla sig till och det är lätt att se om olika åtgärder ökar eller minskar kundnöjdheten.

Varför är hög kundnöjdhet så viktigt?

Nöjda kunder är viktigt. Kom ihåg att endast en negativ kundupplevelse sannolikt leder till att kunden väljer ett konkurrerande företag nästa gång. Missnöjda kunder tenderar också att sprida budskapet vidare. Ett dåligt rykte sprider sig snabbt!

Det är till exempel inte ovanligt att missnöjda kunder vänder sig till sociala medier eller sajter som Trustpilot eller Google-recensioner för att dela sina dåliga erfarenheter.

Samtidigt litar de flesta av oss mer på våra medmänniskor än på reklam. Om någon rekommenderar ett företag är chansen större att vi själva väljer samma företag. Så många som 83% av oss litar på rekommendationerna bekanta delar.

Genom att ha nöjda kunder kan man alltså öka sannolikheten för att nya kunder kommer att strömma till. Med hjälp av Net Promoter Score kan du se till att du håller dig uppdaterad om vad konsumenterna faktiskt tycker om ditt företag och ta reda på om någon åtgärd är brådskande.

Finns det några nackdelar med NPS?

Vissa människor tror att Net Promoter Score kan ge något felaktiga resultat, eftersom poängen kan vara densamma även om olika data ligger bakom. Tänk dig till exempel ett företag som har 65 % ambassadörer och 35 % kritiker. Detta ger en NPS-poäng på 30.

Men ett företag kan också få en Net Promoter Score på 30 om det finns 30 % ambassadörer och inga kritiker. Olika baser kan alltså ge identiska poäng, vilket kan vara en utmaning.

En Net Promoter Score har också nackdelen att kunder har en lägre tröskel för att rekommendera företag till bekanta i vissa branscher än andra. Det är till exempel mer troligt att någon rekommenderar ett snickeriföretag, än ett företag som levererar kikare.

Ha gärna följdfrågor vid mätning av NPS

I en undersökning där du frågar kunderna om de skulle rekommendera ditt företag vidare eller inte, kan du även ställa följdfrågor. Baserat på denna fråga vet du inte vad den goda eller dåliga kundupplevelsen beror på.

Med följdfrågor kan du ge kunden möjlighet att utveckla vad som bör förbättras och vad som fungerar bra.

Vad är ett bra Net Promoter Score?

Många företag som mäter NPS eller Net Promoter Score hamnar på en poäng på drygt 30. Men vill man ha en bra NPS ska poängen helst vara 50 eller högre.

Poängen kan variera från -100 till 100. Om du hamnar på -100 betyder det att alla dina kunder är kritiska. Om du däremot får en poäng på 100 kommer det att innebära att alla dina kunder är så kallade ambassadörer som kommer att rekommendera företaget till andra.

Visst är det svårt att bara ha nöjda kunder. Även det bästa företaget kan uppleva missnöjda kunder, oavsett om det beror på att en produkt inte levde upp till förväntningarna eller något annat.

Många tycker att det är okej att sätta ett mål för NPS, till exempel 50. Det skulle innebära att ditt företag generellt sett har mycket nöjda kunder.

Vill du mäta NPS?

Vi har verktygen du behöver för att kunna mäta NPS och kundnöjdhet. Ta reda på om du har nöjda kunder, eller om du bör vidta åtgärder.

Kontakta oss idag om du vill ha hjälp med att mäta NPS!

2020 var ännu ett rekordår för Black Week, med en ökning på 109 % från föregående år. När så många spelare är involverade i kampen om uppmärksamhet och erbjudanden är det viktigast att sticka ut från mängden.

I Norge har 99 % av befolkningen en mobiltelefon, och över 80 % använder den aktivt för att ta emot och skicka SMS. I genomsnitt öppnas 94 % av alla skickade SMS, och var och en öppnas i genomsnitt innan 4 sekunder har gått.

SMS och nyhetsbrev kombinerat är kanske det starkaste mediet du har tillgängligt för att få uppmärksamhet från dina kunder.

Hur kan du konkret jobba fram till Black Week?

Var så unik som möjligt och med de mest kreativa designerna som fångar. Och var personlig!

Vill du ha förslag på mer kreativa kampanjer och vilka aktiviteter du kan göra kring Black Friday, Black Week eller Cyber ​​​​Monday för dina kunder?

Vi hjälper dig gärna att komma igång som din sparringspartner. Vi kan till exempel bistå med planering, utskick av sms-kampanjer, nyhetsbrev, NPS och enkäter. Kom ihåg att vi även gör färdiga kampanjsidor med erbjudanden.

Viktiga datum:

Black Week 22-29 november
Black Friday den 26 november
Cybermåndag den 29 november

Integritetsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR), är något varje norskt företag bör sätta sig in i. Denna förordning trädde i kraft sommaren 2018, och är idag en del av norsk lag.

Här kommer vi att förklara för dig vad GDPR är, och varför det är bra – både för företaget och dess kunder.

Vad är GDPR?

GDPR är en förordning eller lag som antagits av EU, och som gäller i alla EES-länder - Norge inklusive. Sommaren 2018 implementerades därför GDPR i personuppgiftslagen som reglerar hur företag samlar in och behandlar information om sina kunder.

Det är till exempel vanligt att företag använder cookies för att samla in statistik och data om besökare på webbplatsen. Denna data används bland annat för att ge kunderna mer relevanta erbjudanden.

GDPR ersatte personuppgiftslagen (POL). Med GDPR måste företag följa hårdare krav än tidigare när det gäller behandling av personuppgifter.

GDPR gäller för nästan alla svenska företag och det är därför viktigt att du sätter dig in i reglerna. Kom ihåg att det inte är olagligt att behandla känsliga personuppgifter – du måste bara göra det på rätt sätt.

Huvuddragen i GDPR

Vad skiljer GDPR från den tidigare personuppgiftslagen? Generellt sett har det ställts hårdare krav när det kommer till hur företag informerar kunder och andra besökare på webbplatsen om behandlingen av personuppgifter.

Företaget kommer bland annat att förklara för besökarna hur information samlas in och vad exakt informationen används till. Det ska också lämnas information om hur personuppgifter hanteras.

Här är några av reglerna som företag måste följa:

Vad betyder GDPR för ditt företags befintliga kunddata?

Många företag har samlat in e-postadresser och användbar information om sina kunder långt innan GDPR trädde i kraft. Kunder måste nu ge sitt skriftliga samtycke om du ska kunna skicka innehåll via e-post till dem.

Om ditt företag har mycket kunddata, och samtidigt saknar GDPR-samtycke, finns det som tur är hjälp att få. Vi på NG Dialogue kan bland annat hjälpa dig att samla in GDPR-samtycke, så att du lagligt kan skicka ut e-post till de kunder du har på din e-postlista.

Hur får man medgivande från kunder?

Det är vanligt att man ber om samtycke till insamling av personuppgifter första gången en användare besöker webbplatsen.

Om du besöker en webbplats är det inte ovanligt att ett fönster med sekretessinformation visas. Här kan du läsa om hur webbplatsen samlar in och använder data om dig, och du får möjlighet att acceptera/avslå användningen av cookies.

Besökare på din webbplats behöver bara bocka för "Godkänn användning av alla cookies" eller liknande, och de har då gett sitt samtycke till att du samlar in data om dem.

Kunder kan också välja att en webbplats endast använder nödvändiga cookies, om de inte vill att företaget ska samla in data för till exempel marknadsföring.

Det är därför GDPR är bra!

GDPR stärker konsumenternas rättigheter, och ställer nya krav på företag som samlar in personuppgifter. Om du tydligt visar att ditt företag tar GDPR på allvar kommer ditt företag att utstråla allvar och pålitlighet.

Om företag inte tar hänsyn till GDPR är detta ett brott mot norsk lag. Företag som bryter mot GDPR-reglerna kommer bland annat att kunna få höga böter.

GDPR är bara positivt för konsumenter, som har rätt att få tillgång till, radera och liknande. Visa att ditt företag är seriöst, och implementera GDPR som en naturlig del av verksamheten.

Som företagare kan GDPR hjälpa dig att stärka ditt varumärke och få ökat kundförtroende. Samtidigt är det positivt att företaget kan ge tillfredsställande integritet till besökare på webbplatsen.

Få hjälp med GDPR

Många företagare är osäkra på vilka regler som gäller för GDPR, och hur de ska implementera de nya reglerna. Om du tycker att GDPR är svår att förstå är du långt ifrån ensam.

Vi på NG Dialogue hjälper dig gärna, och kan bland annat bistå med att samla in samtycke från kunder som besöker din webbplats. På så sätt kan du använda kunddata lagligt i din marknadsföring.

GDPR är bra för dina kunder, men också för ditt företag. Du kan visa dina kunder att din verksamhet är seriös, och du kan stärka ditt varumärke i en positiv riktning. Kunderna kan också se fram emot bättre kontroll över sin egen personliga information, vilket de flesta uppskattar.

Kontakta oss idag och få hjälp med GDPR för företaget. Vi har den kompetens du behöver!

Många företag har kontaktlistor med både hundratals och tusentals kunder. Det handlar oftast om kunder som får nyhetsbrev och andra kampanjer via e-post och de kan ha funnits på listan i många år.

Men för att du ska lyckas med e-postmarknadsföring är det viktigt att regelbundet städa i din e-postlista. Kontaktlistan bör rengöras regelbundet, vilket inte behöver vara svårt eller tidskrävande.

Här ska vi titta närmare på varför du bör tvätta din kontaktlista regelbundet!

Varför tvätta din företagskontaktlista regelbundet?

Att ta bort kontakter från din kontaktlista kan vara fördelaktigt om de inte svarar på din e-postmarknadsföring under en längre tid. Det kan till exempel vara en bra idé att ta bort kontakter som inte har öppnat ditt företags mejl på ett halvår.

Om mottagaren inte har öppnat mejlen på ett halvår, ja, de kommer knappast att göra det i framtiden heller. Och det finns flera goda skäl till varför du bör rensa din e-postlista.

Bättre överblick

En av de främsta anledningarna till att regelbundet tvätta din kontaktlista är att du får en snyggare kontaktlista med personer som faktiskt är potentiella kunder.

Det är ingen idé att lägga tid och kraft på marknadsföring till någon som i alla fall inte bryr sig om de produkter eller tjänster du säljer.

Genom att tvätta din kontaktlista regelbundet kan du se till att nyhetsbrevsverktyget du använder blir mer pålitligt, och att du får en mer realistisk bild av vem du marknadsför till.

Undvik att bli stämplad som skräppost

En annan anledning till att tvätta din kontaktlista regelbundet är att du minskar chansen att många användare markerar ditt företags returadress som spam.

Om du får ett visst antal klagomål om spam kan företaget potentiellt stängas av av verktyget de använder för nyhetsbrev. Och detta är naturligtvis inte önskvärt.

Du kanske vill skicka ut ett e-postmeddelande till alla mottagare och be dem bekräfta att de vill ta emot nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden från ditt företag. På så sätt kan du förhindra att användare markerar din adress som skräppost i framtiden.

Följ nya GDPR-krav

En annan viktig anledning till att rensa din kontaktlista är att du kan ha många användare på din lista som inte har gett sitt samtycke till att ta emot nyhetsbrev.

Varje norskt företag bör sätta sig in i GDPR, så att lagstiftningen följs till punkt och pricka. Underlåtenhet att göra det kan leda till böter för företaget.

Vi hjälper dig att inhämta samtycke från kunder på kontaktlistan, om du så önskar. Du kan behöva rensa din kontaktlista och ta bort dessa användare.

Hur tvättar man kontaktlistan?

Det finns smarta verktyg som kan hjälpa företag att rensa kontaktlistor. Att göra en sådan rensning manuellt kommer att ta lång tid och kan vara svårt. Med smarta verktyg görs jobbet på 1-2-3.

I nyhetsbrevsverktyget kan du bland annat välja automatisk sanering. Det innebär att du bland annat kan välja att radera e-postadresser som registrerades innan GDPR trädde i kraft.

Du kan också skicka ut e-postmeddelanden till registrerade mottagare på din kontaktlista, vilket ger dem möjlighet att avregistrera sig från e-postlistan.

Om du behöver inhämta aktivt samtycke kan du skapa en ny e-postlista som användare kan välja att registrera sig för. Skicka gärna en länk till denna sida till mottagarna på den gamla kontaktlistan. Om de inte registrerar sig kan du ta bort dem från kontaktlistan.

Viktigt för framgångsrik e-postmarknadsföring

Många företag är aktivt involverade i e-postmarknadsföring, och tänker inte på att många på kontaktlistan kan vara inaktiva. Det är ingen idé att lägga tid på marknadsföring till e-postadresser som inte fungerar, eller användare som inte är intresserade av nyhetsbrev.

Genom att tvätta kontaktlistor kan man se till att en större andel av de som får e-post engagerar sig i innehållet. Då får du också en mer autentisk bild av hur effektiv din e-postmarknadsföring faktiskt är.

Många börjar med statistik från nyhetsbrevsdistribution när de kartlägger sin marknadsföring. Då borde åtminstone siffrorna ge en realistisk bild av läget.

Behöver du hjälp med att rensa din kontaktlista?

Alla företag bör tvätta sin kontaktlista regelbundet. Många av mottagarna på din lista är förmodligen inaktiva eller inte intresserade av att ta emot e-postmeddelanden. Det är också möjligt att många av e-postadresserna inte längre används.

Genom att rengöra din e-postlista regelbundet kan du se till att du når potentiella kunder – och inte de som fortfarande inte är intresserade av dina produkter.

Du kan också minska risken för att ditt företags e-postadress flaggas som spam, vilket kan få olyckliga konsekvenser. Det är också viktigt att rensa i kontaktlistan med hänsyn till GDPR och de nya integritetsreglerna.

Vi på NG Dialogue har de verktyg du behöver, och kan snabbt och effektivt hjälpa dig att rensa dina kontaktlistor. Kontakta oss idag och öka dina chanser att lyckas med din e-postmarknadsföring!

Många företag är osäkra på hur de ska få fler mottagare till de nyhetsbrev de skickar ut. Du måste inhämta samtycke från mottagarna av nyhetsbrevet, som är en del av GDPR-bestämmelserna. Det är därför inte lagligt att skicka nyhetsbrev till vem som helst.

Därför är det många som undrar hur man får potentiella kunder att tacka ja till nyhetsbrev. Nyckeln till framgång är att potentiella mottagare av nyhetsbrev bör se ett användbart värde i att registrera sig för din kontaktlista.

Här visar vi dig hur du ökar antalet e-postmeddelanden till ditt nyhetsbrev!

Skapa ett anmälningsformulär där fördelarna markeras

Om ditt företag har en egen hemsida bör det finnas en prenumerationsblankett för nyhetsbrev där. Och här gäller det att vara generös när det kommer till frestelser. Förtydligar vad potentiella mottagare av nyhetsbrev kan ha nytta av, utan att överdriva.

I anmälningsformuläret kan du till exempel fresta med unika rabattkoder, möjlighet till förköp av produkter eller liknande.

Du får gärna låta användaren bocka av sina intresseområden i anmälningsformuläret, så att du kan skicka ut så många relevanta erbjudanden som möjligt via e-post.

Undersökningar visar att så många som 60 % kommer att registrera sig för nyhetsbrev om det innebär att de kan få tillgång till exklusiva erbjudanden och rabatter.

Ha ett nyhetsbrevsformulär lättillgängligt

För att öka antalet mejl till ditt nyhetsbrev är det också viktigt att prenumerationsformuläret för nyhetsbrevet är lätt att se på din hemsida – gärna på flera ställen. I många fall kan du till exempel ta emot ett nyhetsbrev redan vid registreringen.

Du kan även ha en prenumerationsblankett för nyhetsbrev längst ner på företagets hemsida, i sidmenyer och via popup-fönster.

Undersökningar har visat att registreringsformulär via popup-meddelanden är det i särklass mest effektiva sättet att omvandla webbplatsbesökare till nyhetsbrevsmottagare.

Få mottagare av nyhetsbrevet att rekrytera bekanta

Ett annat smart sätt att få fler mottagare av nyhetsbrev är genom att belöna befintliga mottagare om de rekommenderar nyhetsbrevet till andra. Chansen att någon anmäler sig till nyhetsbrevet ökar när rekommendationen kommer från någon de känner.

I så fall bör du skicka ut nyhetsbrev som har delningsfunktion. På så sätt kan alla mottagare anmäla sig via delning via registreringsformuläret. Detta är viktigt för att GDPR ska upprätthållas.

Rekommendationer från riktiga kunder och ambassadörer

Ett annat tips för att öka antalet mejl till ditt nyhetsbrev är att få glada nyhetsbrevsmottagare att ge en skriftlig beskrivning av varför de är så glada.

Detta kan öka chansen att någon vill prenumerera på ditt nyhetsbrev, då riktiga kunders åsikter är guld värda. Du kan även få hjälp av influencers och ambassadörer för ditt varumärke, om det är tillämpligt.

Frestande med gratis, värdefullt innehåll

Många konsumenter vill lära sig något nytt. Säljer du till exempel sneakers kan du ha en guide på din hemsida om hur du håller dina skor vita och snygga. Säljer du parkett kan du göra en förklarande video som visar hur man lägger golv.

Detta är innehåll som kan placeras på målsidor. När besökare kommer för att ladda ner innehållet kan du även tillhandahålla ett formulär för att prenumerera på nyhetsbrevet. Låt gärna personen i fråga få mer användbart innehåll direkt via e-post.

Många kunniga konsumenter kommer förmodligen att lockas av detta. Se dock till att du inte automatiskt lägger till någon i din e-postlista. Detta är inte längre lagligt, efter att GDPR trädde i kraft 2018.

Skicka anmälningsblankett tillsammans med kvitto per e-post

Om du har en webbutik och kunder har handlat där så får de oftast ett mail med orderbekräftelsen. Utnyttja gärna detta, och skicka en länk för att anmäla dig till nyhetsbrevet.

Kunder som precis har handlat i din webbutik är ofta extra mottagliga för frestande erbjudanden. Fresta gärna personen i fråga att få unika rabatter på liknande varor vid prenumeration på nyhetsbrev.

Ha en länk till registreringsformuläret i e-postsignaturen

Om du vill öka antalet mejl till ditt nyhetsbrev bör du också överväga att ha en länk till nyhetsbrevets prenumerationsformulär i din signatur. När du skickar ett vanligt e-postmeddelande till dina kunder kan du även länka till nyhetsbrevet under din signatur.

Länken kan ha texten "Ta emot våra allra bästa erbjudanden direkt i din inkorg!", Eller liknande.

Få hjälp med dina nyhetsbrev

Att skicka ut nyhetsbrev är en mycket populär marknadsföringsmetod, och inte minst – effektiv. De flesta kollar sin e-post dagligen, så att du enkelt kan nå dina potentiella kunder.

Det är med andra ord önskvärt att ha så många kontakter som möjligt på företagets e-postlista. På så sätt kan du nå så många som möjligt. Vi har nu tittat närmare på hur du kan öka antalet mejl till ditt nyhetsbrev.

Du kan bland annat locka besökare på webbplatsen med exklusiva erbjudanden via nyhetsbrevet, eller få befintliga mottagare att rekommendera nyhetsbrevet vidare. Metoderna är många.

Vill du ha hjälp att lyckas med ett nyhetsbrev har NG Dialogue de verktyg du behöver. Kontakta oss för mer information!

Världen över finns det mer än sju miljarder människor som har en mobiltelefon. Detta gör SMS till ett utmärkt kommunikationskanal för marknadsföring. Du kan nå nästan vem som helst.

Allt fler företag får därför upp ögonen för marknadsföring via SMS. Det är dock inte alltid lätt att veta hur man skapar konverterande SMS-meddelanden.

SMS är en särskilt fördelaktig marknadsföringsmetod i början av kundresan, men kan även vara användbar i övrigt.

Här kommer vi att förklara för dig hur du kan konvertera kunder med dina SMS!

Läs mer: Se varför Bavaria Norge rekommenderar vår teknik i arbetet med kommunikation och ökad försäljning

1. Kartlägga målgruppen: Vem är mottagaren?

En av de första sakerna du bör göra om du ska konvertera med textmeddelanden är att ta reda på vem du kommunicerar med. Kom ihåg att olika kunder kommer att svara på olika innehåll.

Vissa gillar smileys och känslomässigt tilltalande, medan andra mottagare föredrar enkla och konkreta budskap. Var också uppmärksam på åldersgruppen du kommunicerar med. Unga människor tenderar att föredra ett annat språk och innehåll än äldre.

Det är också bra att vara uppmärksam på var målgruppen finns. På så sätt kan du skicka ut SMS med geografiskt relevant innehåll.

Var också uppmärksam på företagets image. Är företaget lekfullt, seriöst eller kanske något mittemellan? Detta kommer att återspeglas i hur du kommunicerar med dina kunder.

2. Säkerställ rätt timing

Timing är också viktigt. För att ett sms inte ska glömmas eller ignoreras är det bra att skicka det vid en tidpunkt då mottagaren är ledig. Var därför uppmärksam på både dag och tid innan du börjar skicka SMS.

Det är också viktigt att ha rätt timing utifrån var mottagaren befinner sig i sin kundresa. Det kan till exempel vara en fördel om sms:et tas emot då kunden letar efter en specifik produkt.

3. Var kortfattad och fånga mottagarens intresse

Om du ska konvertera med sms bör du också undvika att ta med onödig information i sms:en. Gå direkt till saken och fånga mottagarens intresse omedelbart.

Forskning visar att man vanligtvis slutar läsa en text två rader in i texten om den inte är tillräckligt intressant. I många fall lönar det sig att hålla texten så enkel och precis som möjligt. De första orden är extra viktiga, eftersom dessa ska fånga kundens uppmärksamhet.

PS! Kom ihåg att moderna mobiler ofta förhandsgranskar de första två till fyra raderna i SMS:et. Se därför till att dessa väcker mottagarens intresse.

4. Relevant och personligt innehåll

Det är alltid en fördel om innehållet i SMS:et är personanpassat och skräddarsytt för den enskilda mottagaren. När SMS:et upplevs som relevant av kunden ökar chansen för konvertering avsevärt.

En kund som visat intresse för en specifik vara kan till exempel få ett sms med rabatter eller information om produkten i fråga.

5. Ha en tydlig och tydlig CTA (Call to Action)

För att företaget ska kunna konvertera med sms är det också viktigt att komma ihåg vad syftet med sms:et är. Du vill att mottagaren ska utföra en åtgärd, oavsett om det är att fylla i ett formulär, köpa en vara eller ladda ner en utskrift.

En Call to Action eller CTA är en knapp kunden kan trycka på, där texten är en uppmaning. Det kan till exempel vara "Hämta ditt gratisprov här!", Eller "Få 50% rabatt här". En CTA guidar alltså kunden i rätt riktning genom köptratten.

En bra CTA är absolut nödvändig för framgångsrik SMS-konvertering.

6. Utstråla tillförlitlighet och transparens

Tänk på att innehållet i företagets sms blir avgörande för hur mottagaren uppfattar budskapet och varumärket. De flesta kunder vill handla hos företag som är pålitliga och transparenta.

Betona därför att ditt företag är transparent och pålitligt i SMS:et. Detta kan till exempel göras genom att ge kunden information om hur han/hon kan anmäla sig till nyhetsbrevet, eller bifoga en länk till villkoren.

7. Skicka sms som stärker kundrelationerna

När du ska konvertera kunder med sms ska du också utstråla trovärdighet. Därför ska SMS:et bland annat ligga i linje med företagets marknadsföringsstrategi, och samtidigt vara relevant för kunden.

Om kunden till exempel får ett sms efter första kundmötet eller registreringen på hemsidan kan detta bidra till att stärka kundrelationen. Kunden vet att du finns där och att du kan ge användbar information när det behövs.

Läs mer: Viken Fiber använder vår teknik i det viktiga jobbet med kunddialog, leads och kundnöjdhet.

Uppnå 300 % ökad konvertering med SMS

Genom NG Dialogues plattform kan du skicka SMS på ett enklare och mer effektivt sätt. Vi anser att SMS är helt genialt att använda, speciellt när du snabbt och effektivt behöver informera kunderna.

Vi hjälper dig att lyckas med konvertering med SMS-sändning. Visste du att konverteringsfrekvensen potentiellt kan öka med 300 % om du använder SMS i din marknadsföring?

Kontakta oss idag och få mer information om hur du uppnår ökad konvertering med SMS-sändning!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram