Skapa ett enkelt sätt att generera leads. En kampanjsida som gör jobbet åt dig.

Skapa en fristående webbsida som skapats specifikt för en marknadsförings- eller reklamkampanj. Det är där en besökare “landar” efter att den klickar på en länk i ett SMS, e-postmeddelande, eller annonser från Google, Bing, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter eller liknande platser på webben.
Kom igång

Kampanj- och landssidor

Vi bygger en kampanjsida för dig som ansluter till både QR-kod och lösenord. Om så önskas kan kampanjsidan innehålla ett formulär som gör det enkelt för kunden att skicka in en begäran eller göra en beställning.

Vi skapar mobilanpassade målsidor som har formulär med ifylld kundinformation. Allt kunden behöver göra är att klicka på beställningen direkt eller klicka för att skicka en begäran.

En målsida är en dedikerad, kampanjspecifik webbplats som syftar till att få besökaren att utföra en önskad åtgärd, till exempel att lämna sin kontaktinformation i utbyte mot tillgång till ditt innehåll.

Med dedikerad menar vi att målsidan bara har ett syfte: att få besökare att konvertera genom att klicka på en CTA. Kampanjspecifik innebär att du för varje marknadsföringskampanj du kör endast bör ha en anpassad målsida för den kampanjen. Vi kan också utöka detta till att omfatta branschspecifika målsidor som uppfattas som ännu bättre anpassade till människor i olika branscher. En tacksida är den sida som din målgrupp hamnar på efter att de har fyllt i och skickat informationen i ditt formulär, vilket ger dem tillgång till innehållet.

Målet med målsidor är att skapa konverteringar
Det är viktigt att komma ihåg att huvudsyftet med en målsida är just att få besökare att konvertera. En sak är att skapa trafik till din webbplats, men det hjälper inte mycket att generera mycket trafik om nästan inga människor faktiskt konverterar – antingen genom att köpa något direkt på själva webbplatsen, kontakta dig eller lämna din kontaktinformation så att de kan följas upp av dig efteråt.

Dedikerade målsidor gör det också enklare att mäta och analysera data från webbplatsen. Vi kan i sin tur använda analysen för att optimera målsidan för att ytterligare öka konverteringen.

Börja här
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram