Förstå dina kunder och förstå värdet av att använda NPS mot befintliga kunder

Vad tycker dina kunder om ditt varumärke eller dina produkter? Vill du öka kundlojaliteten? 
NPS ger dig värdefull information om vilka förbättringar du kan göra.
Kom igång

NPS- Net Promoter Score

För att mäta kundnöjdhet är NPS ett bra sätt att ta reda på exakt detta. Det är ett krävande jobb som behöver mycket data för att ge ett korrekt värde som slutresultat.

Du som företagare kan ta reda på om de kunder du är villig att rekommendera dina produkter och tjänster till andra genom en undersökning. Baserat på svaren som undersökningen ger kan du göra mer, mindre eller något annat för att säkerställa att dina befintliga kunder är bra ambassadörer för ditt företag

Kom igång
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram