Hur konverterar man med SMS-utskick?

Världen över finns det mer än sju miljarder människor som har en mobiltelefon. Detta gör SMS till ett utmärkt kommunikationskanal för marknadsföring. Du kan nå nästan vem som helst.

Allt fler företag får därför upp ögonen för marknadsföring via SMS. Det är dock inte alltid lätt att veta hur man skapar konverterande SMS-meddelanden.

SMS är en särskilt fördelaktig marknadsföringsmetod i början av kundresan, men kan även vara användbar i övrigt.

Här kommer vi att förklara för dig hur du kan konvertera kunder med dina SMS!

Läs mer: Se varför Bavaria Norge rekommenderar vår teknik i arbetet med kommunikation och ökad försäljning

1. Kartlägga målgruppen: Vem är mottagaren?

En av de första sakerna du bör göra om du ska konvertera med textmeddelanden är att ta reda på vem du kommunicerar med. Kom ihåg att olika kunder kommer att svara på olika innehåll.

Vissa gillar smileys och känslomässigt tilltalande, medan andra mottagare föredrar enkla och konkreta budskap. Var också uppmärksam på åldersgruppen du kommunicerar med. Unga människor tenderar att föredra ett annat språk och innehåll än äldre.

Det är också bra att vara uppmärksam på var målgruppen finns. På så sätt kan du skicka ut SMS med geografiskt relevant innehåll.

Var också uppmärksam på företagets image. Är företaget lekfullt, seriöst eller kanske något mittemellan? Detta kommer att återspeglas i hur du kommunicerar med dina kunder.

2. Säkerställ rätt timing

Timing är också viktigt. För att ett sms inte ska glömmas eller ignoreras är det bra att skicka det vid en tidpunkt då mottagaren är ledig. Var därför uppmärksam på både dag och tid innan du börjar skicka SMS.

Det är också viktigt att ha rätt timing utifrån var mottagaren befinner sig i sin kundresa. Det kan till exempel vara en fördel om sms:et tas emot då kunden letar efter en specifik produkt.

3. Var kortfattad och fånga mottagarens intresse

Om du ska konvertera med sms bör du också undvika att ta med onödig information i sms:en. Gå direkt till saken och fånga mottagarens intresse omedelbart.

Forskning visar att man vanligtvis slutar läsa en text två rader in i texten om den inte är tillräckligt intressant. I många fall lönar det sig att hålla texten så enkel och precis som möjligt. De första orden är extra viktiga, eftersom dessa ska fånga kundens uppmärksamhet.

PS! Kom ihåg att moderna mobiler ofta förhandsgranskar de första två till fyra raderna i SMS:et. Se därför till att dessa väcker mottagarens intresse.

4. Relevant och personligt innehåll

Det är alltid en fördel om innehållet i SMS:et är personanpassat och skräddarsytt för den enskilda mottagaren. När SMS:et upplevs som relevant av kunden ökar chansen för konvertering avsevärt.

En kund som visat intresse för en specifik vara kan till exempel få ett sms med rabatter eller information om produkten i fråga.

5. Ha en tydlig och tydlig CTA (Call to Action)

För att företaget ska kunna konvertera med sms är det också viktigt att komma ihåg vad syftet med sms:et är. Du vill att mottagaren ska utföra en åtgärd, oavsett om det är att fylla i ett formulär, köpa en vara eller ladda ner en utskrift.

En Call to Action eller CTA är en knapp kunden kan trycka på, där texten är en uppmaning. Det kan till exempel vara "Hämta ditt gratisprov här!", Eller "Få 50% rabatt här". En CTA guidar alltså kunden i rätt riktning genom köptratten.

En bra CTA är absolut nödvändig för framgångsrik SMS-konvertering.

6. Utstråla tillförlitlighet och transparens

Tänk på att innehållet i företagets sms blir avgörande för hur mottagaren uppfattar budskapet och varumärket. De flesta kunder vill handla hos företag som är pålitliga och transparenta.

Betona därför att ditt företag är transparent och pålitligt i SMS:et. Detta kan till exempel göras genom att ge kunden information om hur han/hon kan anmäla sig till nyhetsbrevet, eller bifoga en länk till villkoren.

7. Skicka sms som stärker kundrelationerna

När du ska konvertera kunder med sms ska du också utstråla trovärdighet. Därför ska SMS:et bland annat ligga i linje med företagets marknadsföringsstrategi, och samtidigt vara relevant för kunden.

Om kunden till exempel får ett sms efter första kundmötet eller registreringen på hemsidan kan detta bidra till att stärka kundrelationen. Kunden vet att du finns där och att du kan ge användbar information när det behövs.

Läs mer: Viken Fiber använder vår teknik i det viktiga jobbet med kunddialog, leads och kundnöjdhet.

Uppnå 300 % ökad konvertering med SMS

Genom NG Dialogues plattform kan du skicka SMS på ett enklare och mer effektivt sätt. Vi anser att SMS är helt genialt att använda, speciellt när du snabbt och effektivt behöver informera kunderna.

Vi hjälper dig att lyckas med konvertering med SMS-sändning. Visste du att konverteringsfrekvensen potentiellt kan öka med 300 % om du använder SMS i din marknadsföring?

Kontakta oss idag och få mer information om hur du uppnår ökad konvertering med SMS-sändning!

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Newsletter Form (#4)

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontaktskjema
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram