Dags att städa – tvätta din kontaktlista regelbundet!

Många företag har kontaktlistor med både hundratals och tusentals kunder. Det handlar oftast om kunder som får nyhetsbrev och andra kampanjer via e-post och de kan ha funnits på listan i många år.

Men för att du ska lyckas med e-postmarknadsföring är det viktigt att regelbundet städa i din e-postlista. Kontaktlistan bör rengöras regelbundet, vilket inte behöver vara svårt eller tidskrävande.

Här ska vi titta närmare på varför du bör tvätta din kontaktlista regelbundet!

Varför tvätta din företagskontaktlista regelbundet?

Att ta bort kontakter från din kontaktlista kan vara fördelaktigt om de inte svarar på din e-postmarknadsföring under en längre tid. Det kan till exempel vara en bra idé att ta bort kontakter som inte har öppnat ditt företags mejl på ett halvår.

Om mottagaren inte har öppnat mejlen på ett halvår, ja, de kommer knappast att göra det i framtiden heller. Och det finns flera goda skäl till varför du bör rensa din e-postlista.

Bättre överblick

En av de främsta anledningarna till att regelbundet tvätta din kontaktlista är att du får en snyggare kontaktlista med personer som faktiskt är potentiella kunder.

Det är ingen idé att lägga tid och kraft på marknadsföring till någon som i alla fall inte bryr sig om de produkter eller tjänster du säljer.

Genom att tvätta din kontaktlista regelbundet kan du se till att nyhetsbrevsverktyget du använder blir mer pålitligt, och att du får en mer realistisk bild av vem du marknadsför till.

Undvik att bli stämplad som skräppost

En annan anledning till att tvätta din kontaktlista regelbundet är att du minskar chansen att många användare markerar ditt företags returadress som spam.

Om du får ett visst antal klagomål om spam kan företaget potentiellt stängas av av verktyget de använder för nyhetsbrev. Och detta är naturligtvis inte önskvärt.

Du kanske vill skicka ut ett e-postmeddelande till alla mottagare och be dem bekräfta att de vill ta emot nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden från ditt företag. På så sätt kan du förhindra att användare markerar din adress som skräppost i framtiden.

Följ nya GDPR-krav

En annan viktig anledning till att rensa din kontaktlista är att du kan ha många användare på din lista som inte har gett sitt samtycke till att ta emot nyhetsbrev.

Varje norskt företag bör sätta sig in i GDPR, så att lagstiftningen följs till punkt och pricka. Underlåtenhet att göra det kan leda till böter för företaget.

Vi hjälper dig att inhämta samtycke från kunder på kontaktlistan, om du så önskar. Du kan behöva rensa din kontaktlista och ta bort dessa användare.

Hur tvättar man kontaktlistan?

Det finns smarta verktyg som kan hjälpa företag att rensa kontaktlistor. Att göra en sådan rensning manuellt kommer att ta lång tid och kan vara svårt. Med smarta verktyg görs jobbet på 1-2-3.

I nyhetsbrevsverktyget kan du bland annat välja automatisk sanering. Det innebär att du bland annat kan välja att radera e-postadresser som registrerades innan GDPR trädde i kraft.

Du kan också skicka ut e-postmeddelanden till registrerade mottagare på din kontaktlista, vilket ger dem möjlighet att avregistrera sig från e-postlistan.

Om du behöver inhämta aktivt samtycke kan du skapa en ny e-postlista som användare kan välja att registrera sig för. Skicka gärna en länk till denna sida till mottagarna på den gamla kontaktlistan. Om de inte registrerar sig kan du ta bort dem från kontaktlistan.

Viktigt för framgångsrik e-postmarknadsföring

Många företag är aktivt involverade i e-postmarknadsföring, och tänker inte på att många på kontaktlistan kan vara inaktiva. Det är ingen idé att lägga tid på marknadsföring till e-postadresser som inte fungerar, eller användare som inte är intresserade av nyhetsbrev.

Genom att tvätta kontaktlistor kan man se till att en större andel av de som får e-post engagerar sig i innehållet. Då får du också en mer autentisk bild av hur effektiv din e-postmarknadsföring faktiskt är.

Många börjar med statistik från nyhetsbrevsdistribution när de kartlägger sin marknadsföring. Då borde åtminstone siffrorna ge en realistisk bild av läget.

Behöver du hjälp med att rensa din kontaktlista?

Alla företag bör tvätta sin kontaktlista regelbundet. Många av mottagarna på din lista är förmodligen inaktiva eller inte intresserade av att ta emot e-postmeddelanden. Det är också möjligt att många av e-postadresserna inte längre används.

Genom att rengöra din e-postlista regelbundet kan du se till att du når potentiella kunder – och inte de som fortfarande inte är intresserade av dina produkter.

Du kan också minska risken för att ditt företags e-postadress flaggas som spam, vilket kan få olyckliga konsekvenser. Det är också viktigt att rensa i kontaktlistan med hänsyn till GDPR och de nya integritetsreglerna.

Vi på NG Dialogue har de verktyg du behöver, och kan snabbt och effektivt hjälpa dig att rensa dina kontaktlistor. Kontakta oss idag och öka dina chanser att lyckas med din e-postmarknadsföring!

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Newsletter Form (#4)

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontaktskjema
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram