Riktad, personlig och mätbar marknadsföring med posten

Du kan skicka lokala erbjudanden till fördefinierade målgrupper. Baserat på demografi, geografi eller köpmönster. Det finns fortfarande oändliga möjligheter i ett bra meddelande som levereras direkt i brevlådan till potentiella kunder.

DM - Direkt kommunikation

Det är svårt att nå nya kunder utan att behöva tillgripa dyr marknadsföring. Vi har lösningen som gör att du kan nå nya kunder inom önskad stadsdel. De verktyg vi använder för detta är unika och gör det möjligt för oss att hitta potentiella kunder i ditt område. Oavsett om det är en kampanj du vill informera om, eller bara öka din kundbas, hjälper vi dig med detta.

Börja här
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram